Home News Top 5 Students Of Bca Sem - 3

   Top 5 Students of BCA sem - 3


Uploaded By: IT

Description:

(1) Zinzuvadiya Aarti Vijabhai - (82.67%) (2) Patoliya Riddhi Jamanbhai - (80.33%) (3) Jasani Unnati Omprakashbhai - (77.33%) (4) Fichadiya Saloni Hareshbhai - ( 76.83%) (5) Bhayani Vaitul Bhikhabhai - (76.67%)